Odnosi s javnošću nisu trka na 100 metara

Agencija URED i odnosi s javnošću

Učestvovali smo u različitim projektima i radili za različite klijente: firme, kulturne institucije, udruženja, lokalne zajednice i pojedince. Radili smo strategije i planove za odnose s javnošću, pisali i plasirali saopštenja za medije, pisali za klijente odgovore na medijske upite (intervjue), pisali advertorijale (PR tekstove u medijima), organizovali konferencije za medije, vodili odnose s medijima  za klijente u vezi sa određenim događajima koji traju duže ili su kratkoročni, režirali i snimili promotivni film, moderirali konferenciju (okrugli sto) i vodili edukacije o odnosima s javnošću, javnom nastupu i kriznom komuniciranju. Nekada to podrazumijeva jednokratnu saradnju a ponekad i dugoročnije ugovore o saradnji.

I dalje postoje brojne dileme šta su zapravo odnosi s javnošću?

Više od 15 godina se bavimo ovim poslom i zaista priznajemo da je teško definisati  odnose s javnošću u nekoj kratkoj formi. Svaka komunikacijska kampanja ima svoje specifičnosti i zavisi od mnogo faktora.

Najprepoznatljiviji dio ovog zanata  su različiti oblici komunikacije s medijima u cilju izgradnje povoljnog i dobrog imidža i reputacije.  Ali, gledano sa komunikacijskog aspekta, naročito u današnje informatičko vrijeme i internetske platforme koje omogućavaju da svi komuniciraju i koriste multimediijalna sredstva, mnogo je širi kontekst odnosa  s javnošću od  samih  odnosa s medijima.

Odnosi s javnošću, simbolično rečeno,  definitivno nisu „trka na 100 metara“, kratki sprint i došli smo do cilja. Ne.

Odnosi s javnošću su više istrčanih maratona, staza sa 42 kilometra  sa brojnim preprekama, usponima i padovima.

Odnosi s javnošću, generalno gledano, predstavljaju integrisane i kontinuirane, aktivne a ne reaktivne, komunikacijske aktivnosti firme, organizacije, institucije, kolektiva, udruženja, pa i pojedinaca,  sa svim grupama javnosti sa kojima dolaze u kontakte, a kako bi izgradili, jačali i podržavali dobar imidž i reputaciju.

Šta su integrisane komunikacije?

Integrisane komunikacije koriste  puni potencijal svih  komunikacijskih mogućnosti.

U odnosima s medijima (printanim, elektronskim i web) je izuzetno važno istači suštinske vrijednosti koje se vezuju za firmu, brend, organizaciju, instituciju, projekat ili događaj. Privuči pažnju medija i animirati ih da prate vaše djelovanje i da pozitivno izvještavaju. Ponekad je važno u komunikaciji sa medijima rješiti određene dileme koje se pojavljuju ili umanjiti eventualni negativni prizvuk izvještaja.

U integrisanoj komunikaciji se koriste i novi mediji, poput društvenih mreža (facebook, you tube, instagram…), web stranica, blogova i drugih medija čiji sadržaj sami kontrolišete. Integrisana komunikacija podrazumijeva i multimedijalne sadržaje koji uključuju tekst, zvuk, slike, video i različite dizajnirane materijale.

Ovakva komunikacija zahtjeva i da menadžeri imaju razvijene vještine za javne nastupe i prezentacije, a također i da interna komunikacija bude poticajna i uređena. I na kraju,  možda i najvažnije, da svaki kanal komunikacije bude prilagođen svakoj ciljnoj grupi sa kojom se komunicira.

Zašto kontinuitet?

Zato što se odnosima s javnošću ne možemo baviti samo kada nam „zagusti“, odnosno reaktivno. Izuzetno je važno da li to radimo planski i kontinuirano ili povremeno, odnosno obično kada se nešto u vezi sa vama prezentira u negativnom kontekstu. Kontinuitet znači da je uspostavljena dugoročna i stalna provedba komunikacijskih aktivnosti, prema svim grupama javnosti sa kojima komuniciramo i sa predviđenim zadacima i rokovima.