O nama

Admir Arnautović, konsultant za komunikacije

admir-arnautovic-780x298

Admir ima dugogodišnje iskustvo u oblastima odnosa s javnošću, marketingu i komunikacijama. Učestvovao je u izradama i implementaciji većeg broja kampanja i projekata u ovim oblastima, a naročito u posljednjih nekoliko godina u oblasti komunikacije s medijima. Trenutno je zaposlen kao šef odjela za odnose s javnošću i portparol u pravosudnoj instituciji, a radio je kao PR i marketing savjetnik u finansijskom sektoru i koordinator na projektima u nevladinom sektoru. Kao samostalni konsultant radio je na različitim projektima PR i marketing promocije za različite firme, udruženja ili pojedince.

 

emir_krasnicEmir Krasnić, konsultant za IT i dizajn

Emir ima dugogodišnje iskustvo u informaciono – komunikacijskim tehnologijama. Duži niz godina je zaposlen u pravosudnoj instituciji na poslovima instalacije i održavanja računara i računarske opreme, servisne mreže, te razvijanju i servisiranju baze podataka. Kao IKT ekspert odgovoran je za cjelokupan IT sistem ove institucije. Iskustva je sticao radeći nekoliko godina i u jednoj od vodećih IT kompanija u BiH. Osim toga, kao konsultant je radio na nizu projekata iz oblasti grafičkog i web dizajna.

 

Saradnici i dodatni angažman:

U zavisnosti od vrste usluga ili uslužnih paketa koji pružamo dodatno angažujemo eksperte i pomoćno osoblje različitih profila, te Vas povezujemo sa različitim subjektima koji će pomoći provedbi kampanje ili projekta na kojem radimo za Vas. To može uključivati podršku:

Štamparija, medija, agencija za sajamsku opremu i vanjsku promociju, hostesa i promotora, kamermana i montažera,, tehničara za različitu opremu i rasvjetu, umjetnika iz različitih oblasti, većih tržnih centara i supermarketa, HORECA partnera-hoteli, restorani, kafići. U saradnji pratimo isključivo potrebe naših klijenata.

Mi smo spoj znanja, kreativnosti i inovativnosti!