Mikrofinansijski centar za istočnu i centralnu Evropu i centralnu Aziju (MFC) i ECA region!

Mikrofinansijski centar

Mikrofinancijski centar za istočnu i centralnu Evropu i centralnu Aziju  je regionalni mikrofinancijski resursni centar i mreža. MFC okuplja 104 organizacije (uključujući 77 mikrofinansijskih institucija) u 33 zemlje Evrope, centralne Azije i šire, a koje zajedno pružaju odgovorne usluge mikrofinansiranja za više od 1.000.000 klijenata, prvenstveno ljudi  sa niskim prihodima.

Vizija

Vizija MFC-a je  sektor/industrija koja je usmjerena na kontinuirano stvaranje prednosti za klijente i izvrsna je pri pružanju odgovornih finansijskih usluga.

Misija

Misija MFC-a je  doprinjeti smanjenju siromaštva i doprinjeti razvoju ljudskih potencijala promocijom socijalno orijentisanog i održivog sektora mikrofinsiranja,  koji osigurava adekvatne finansijske i nefinansijske usluge velikom broju niskoprihodnih domaćinstava, mikro i malih poduzetnika.

Kako bi se to i postiglo, MFC  okuplja i sarađuje  sa različitim akterima širom lanca vrijednosti mikrofinansiranja: kreatori politika, mreže, pružatelji finansijskih usluga i investitori.

Naša je nada da ćemo, slijedeći dugoročnu strategiju, uticati na pozitivne i trajne promjene u cijeloj industriji, te poboljšati odgovornost za rezultate na institucionalnoj razini i pozitivne ishode za klijente.

Ključna područja djelovanja MFC-a

Rad MFC-a  je vođen njegovom misijom, što uključuje analize uvjeta za inkluzivno finansiranje u kojem Centar djeluje, analize potreba članova, kao i nedostataka u finansijskoj uključenosti koje druge institucije ne rješavaju.

Trenutno je  rad MFC-a organizovan kroz  pet ključnih stubova

Odgovorno finansiranje: poboljšanje/kontinuirano unapređenje odgovornog finansiranja među članovima MFC-a.

Pristup finansiranju: izgradnja kapaciteta vlada/institucija za razvoj pristupa finansijama zasnovanog na dokazanim  politikama finansiranja.

Prisutnost EU: unaprijediti pristup finansiranju u Evrospkoj uniji u suradnji s Evropskom komisijom.

Laboratorij za socijalnu inovaciju: testiranje novih pristupa u izgradnji imovine i finansijskom obrazovanju za ljude sa niskim prihodima.

Generirajući prihod: povećanje prihoda od usluga MFC-a.

ECA region

ECA region je region istočne Evrope i centralne Azije. Region istočne Evrope i centralne Azije (ECA) čine 23 zemlje sa ukupnom populacijom od oko 370 miliona ljudi, od kojih, prema određenim istraživanjima, gotovo 20 posto posto živi ispod nacionalnih granica siromaštva.

Radi se o slijedećim zemljama: Armenija, Albanija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Gruzija, Hrvatska, Kazahstan, Kosovo, Kirgistan, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Tadžikistan, Turska, Turmenistan, Ukrajina i Uzbekistan.