Grafički dizajn

Kako funkcionišemo i šta nudimo u grafičkom dizajnu?

Mi poštujemo suštinu grafičkih standarda i pratimo osnovna pravila aktuelna u svijetu dizajna, ali ne “robujemo” isključivo strogo propisanim normama. To je u grafičkom dizajnu nemoguće.

Nema matematičke formule za kreativnost, a grafički dizajn zahtjeva mnogo kreacije, uz zadovoljavanje  neophodnih tehničkih standarda.

Kako nema formule, radije se odlučujemo da istražujemo, razgovaramo, inspirišemo se međusobno i  tako dolazimo do rješenja. U grafičkom dizajnu, ali i drugim komunikacijskim djelatnostima, jasna početna  ideja (čista misao) je ono čemu treba posvetiti najviše pažnje. Ali do jasne ideje put je krivudav, zar ne?

Treba pomiriti i što više približiti dvije strane. Želje i potrebe klijenata, , a sa druge strane vlastite želje, kreativnost i inspiraciju?

Šta onda radimo?

Posložimo više mogućnosti a onda postepeno odbacujemo one koje nam se čine “blijede”. Opcije koje još  čvrsto stoje nastavljamo podgrijavati i nadograđivati. Na kraju se iskristališe centralna ideja. Ona je kreativna i jasna  pri svakom ponavljanju. To je platforma za kreativno rješenje!

Priznajemo i da ponekad razmišljamo dugo, i ništa!

Ali, u stanju jasne inspiracije, “klik” se desi bukvalno u jednoj minuti. A zašto?

Prije svega zato što se nam ta tanana “nit”, a  koja nam je ranije bila nejasna i zamagljena, rasvijetli polaznu ideju, a onda se detalji nižu jedan na drugi.

Krativnost je glavna nit u dizajnu?

Nauka je dokazala da je lijeva strana mozga zadužena za analitičnost, objektivnost  i racionalni dio nas (razum, logika, brojevi, nauka,  matematika…) Desna hemisfera je kreativna, umjetnička, apstraktna, intuitivna i holistična. Lijevu stranu koristimo kada čitamo, pišemo, govorimo, odnosno  generalno obrađujemo slova, brojeve, riječi, ponašanja i sl. Desna strana  prikuplja informacije iz slika, boja, lokacija, mirisa, objekata, muzike. To znači, kreativnost   je muzika koja svira u nama kada smo potaknuti emocijama a ne razumom?

Iz našeg iskustva,  najbolja rješenja nam dolaze kada se primiri dnevna  užurbanost i pretrpanost obavezama. Većina naših ideja, a koje smatramo dobrim i  kreativnim,  su skovane u večernjim satima,  bez buke, užurbanosti i ludog dnevnog ritma. Tada je desna hemisfera mozga više izražena I kreativnost dolazi do izražaja.

Šta konkretno nudimo u grafičkom dizajnu, ostavljamo za kraj?

Idejna rješenja za logo, memorandum, letke, plakate, izloge, vizuale za facebook stranice, banere, brošure, kataloge, afiše…i niz drugih printanih ili elektronskih materijala u kojima se koristi grafički dizajn….