Dvadeseta godišnja konferencija MFC-a u Sarajevu će obilovati brojnim sadržajima

Izuzetno bogata agenda konferencije

Moto ovogodišnjeg okupljanja u Sarajevu  je „Perspektiva 2037: fer finasiranje za sve“ i predstavlja simboličnu retrospektivu nastajanja i razvijanja ideje mikrofinansiranja u svijetu od devedesetih godina prošlog stoljeća, kao i priliku za razmišljanje i planiranje  razvoja sektora u naredna dva desetljeća.

Konferenciju će upotpuniti brojni predkonferencijski, konferencijski i postkonferencijski događaji, okrugli stolovi, radionice, studijske posjete, prezentacije, dodjele nagrada, te  formalni i neformalni sastanci.

Ključne teme ovog međunarodnog okupljanja se odnose na: upravljanje društvenim učinkom mikrokreditiranja u svijetu i BiH, odgovornost i fer cijene finansiranja, kako tehnologija mijenja finansijske sisteme i poslovanje malih poduzetnika-implikacije tehnološke revolucije, društvenu odgovornost i načela zaštite klijenata u mikrokreditiranju, zaštitu okoliša, zeleno poduzetništvo i značaj tzv. socijalnog poduzetništva, finansijsku pismenost i  finansijsku zaštitu klijenata, digitalizaciju i nove finansijske instrumente,  žene i mikrokreditranje, kao i  brojne druge relevantne teme.

Od samog otvaranja i tokom cijele Konferencije, jedno  pitanje će biti dominantno:  Kako nam izuzetan razvoj mikrokreditnog sektora  u svijetu u  proteklih dvadeset godina može poslužiti u naredna dva desetljeća?

Predkonferencijski događaji i sadržaji

Dan prije otvaranja i zvaničnog početka konferencije, u utorak 23. maja,  će se održati sastanak na temu „20 godina upravljanja društvenim učinkom“,  na kojem će učestvovati predstavnici brojnih organizacija i institucija iz Evrope, regiona, svijeta i Bosne i Hercegovine,  i poslužit će za razmjenu iskustava i praksi u ovoj oblasti.  Poseban akcenat će se staviti na  izazove i mogućnosti u vezi upravljanja društvenim učinkom u mikrofinansiranju.

Također, isti dan je planirana i posjeta učesnika konferencije nekim od mikrokreditnih organizacija iz Bosne i Hercegovine i  klijentima mikrokreditnog sektora iz BiH,  a poseban ugođaj će imati posjetioci malog, najizolovanijeg sela u BiH, pitoresknog mjestašca Lukomira na Bjelašnici.

Lukomir, Bjelašnica
Lukomir, Bjelašnica

Prije samog otvaranja konferencije, koja će se upriličiti 24. maja u 16 sati, od jutarnjih sati i tokom dana,  će se održati i radionica  o odgovornim cijenama u mikrofinansiranju. Ključna tema je u suštini fokusirana na to šta mikrofinansijski  sektor u svijetu ali i svaka pojedinačna organizacija,  mogu  učiniti kako bi se stalno poboljšavali uslovi kreditiranja i kako bi se osigurale adekvatne i fer cijene finansiranja.

Međunarodna finanisjska korporacija (IFC) organizuje radionicu na temu: „Digitalne finansije i podaci i njihova važnost za donošenje odluka“

Također će se istog dana, prije otvaranja konferencije,  održati i sastanak predstavnika svih članova MFC-a prisutnih na konferenciji.

Otvaranje i prvi dan konferencije

Ceremonija otvaranja konferencije će se održati 24. maja 2017. godine u 16 sati u konferencijskoj sali hotela Hills na Ilidži u Sarajevu.

Konferenciju će otvoriti predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Mladen Ivanić. Brojnim učesnicima, zvanicama, gostima, predstavnicima finansijskih, razvojnih i poslovnih institucija i medijima će se na otvaranju obratiti i:

 • Nejira Nalić, direktorica Mikrokreditne fondacije MI-BOSPO Tuzla i ujedno predstavnica Inicijative mikrokreditnih organizacija iz BiH
 • Cristian Jurma, predsjedavajući Mikrofinansijskog centra (MFC) iz Rumunije
 • Slobodanka Veselinović, klijentica Mikrokreditne fondacije Mikra Sarajevo,BiH
 • Senad Softić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine
 • Antonio Garcia del Riego, član Upravnog odbora Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora (EESC)

Nakon otvaranja konferencije i uvodnih obraćanja prisutni će imati priliku zajedno pogledati projekciju  sedmominutnog filma pod nazivom: „Mikrokreditiranje u Bosni i Hrecegovini-Priče naših klijenata“, koji je producirala Agencija URED Tuzla, BiH.

Plenarna sesija: Perspektiva 2037-fer finansiranje za sve

Zvanični dio konferencije se otvara plenarnom sesijom i počinje ključnim pitanjem konferencije: „Kako nam veliki razvoj sektora u proteklih 20 godina može poslužiti u naredna dva desetljeća“?

Da li će se do 2037. godine konačno moći postići potpuna finansijska inkluzija, kako tehnologija mijenja finansijske sisteme, da li će se narušiti tradicionalni finansijski i bankarski sistemi  kao i temelji trenutne društvene strukture, uključujući i uloge vlada, kakve su implikacije digitalne revolucije  i kako mikrokreditne organizacije mogu prihvatiti i skoristiti tehnologije kako bi se osigurale vrijedne mogućnosti za poduzetnike, start-up preduzeća i društveno poduzetništvo, su također pitanja  o kojima će se govoriti na ovoj sesiji.

U 18 sati prvog dana konferencije će se održati ceremonija dodjele MFC godišnjih nagrada, dok će se u 18:30 sati održati koktel prijem i obaviti intervju sa osnivačicama MFC-a gospođama Mariom Nowak i Rosalind Kapisarow.

Drugi dan konferencije

Drugog dana konferencije, 25. maja 2017. godine održat će se brojne radionice o izuzetno važnim temama za finansiranje i posebno za mikrofinansijske sisteme u Evropi, svijetu i Bosni i Hercegovini. U večernjim satima je planiran gala prijem i večera za učesnike konferencije.

Radionice koje će biti održane drugog dana konferencije, a koje će moderirati i voditi iskusni stručnjaci, profesionalci i menadžeri u različitim oblastima se odnose na slijedeće teme:

 • Društveni investitori: promjena okruženja mijenjanjem kamatnih stopa i posljedice za mikrofinansiranje
 • Mikrofinansiranje u BiH, Evropi i globalno
 • Društveno poduzetništvo: novi tržišni segment za mikrofinansiranje
 • Migranti i izbjeglice: novi i drugačiji talas
 • Finansiranje u lokalnim valutama
 • Raditi za zajedničko dobro: inspirativni primjeri društvenog mikrofinansiranja i uključenosti u lokalnim zajednicama
 • Novi finansijski instrumenti u mikrofinansijskim institucijama u Evropskoj uniji
 • Nova tržišta i tržišni segmenti: granične države i Evropska unija
 • Podaci i informacije su izuzetno vrijedni resursi: novi načini njihovog korištenja
 • Razvoj i važnost savjetovanja i edukacijskih servisa za građane
 • Šta vodi jednu mikrofinansijsku instituciju da posluje digitalno?
 • Ko kaže da banke ne mogu biti društveno orjentisane? Saznajte kako postati jedna od njih?
 • Sastanak nacionalnih mikrofinansijskih asocijacija

Treći dan konferencije

Trećeg, završnog dana konferencije, će se održati još nekoliko važnih radionica koje će  pratiti teme prvog i drugog dana ovog međunarodnog događaja.

Jedna od vrlo značajnih tema završnog dana konferencije je „Regulatorni radni okvir za mikrofinansijske institucije i finansijsko uključivanje: prevazilaženje poteškoća i izazova u osiguravanju adekvatnog balansa“.

Također, tema koja privlači mnogo pažnje je i „Žene preuzimaju vodstvo-osnaživanje žena na liderskim pozicijama“

„Da li je trava zaista zelenija  sa druge strane ograde“? je pitanje, dilema i istovremeno i naziv radionice koja će se osvrnuti na to koliko su u ECA regionu ponosni na razvoj takozvanog zelenog poduzetništva i zelenog mikrofinansiranja usmjerenog na poslovanje koje brine o zaštiti okoliša. Tokom prezentacije o ovoj temi će biti predstavljene određene studije slučaja o institucionalnim pristupima zaštiti okoliša. Moderatori i prezentatori teme će pokušati doći do odgovora na pitanje od milijardu dolara:“ Da li je zeleno moguće za sve ili samo za one koji si to  mogu priuštiti“?

Poslednja,  i nimalo manje važna tema radionice na konferenciji,  će se odnositi na „Budućnost finansijske edukacije“.

U završnom  dijelu  konferencije, u glavnoj konferencijskoj sali, će se održati plenarna sesija na temu: „Pobjednici i gubitnici u digitalnom i automatiziranom dobu: budućnost biznisa, vještina  i poduzetništva“.

Konferencija će se privesti kraju izlaganjem na temu: „Dimenzije politike inkluzivnih finansija u Evropskoj uniji“.

Ceremonija zatvaranja konferencije će se održati od 12:45 do 13:00 sati 26. maja 2017. godine.

Postkonferencijski događaj

Samit direktora mikrofinansijskih institucija, članica MFC-a, za 2017. godinu počet će nakon zatvaranja konferencije, oko 15 sati 26. maja 2017. godine.

Samit će se održavati i  tokom cjelog dana 27. maja 2017. godine.

Više informacija o sadržaju i agendi (dnvenom redu) konferencije možete pročitati na slijedećem linku na engleskom jeziku:

http://www.mfc2017.org/conference-agenda/