Evropska unija partner 20. godišnje konferencije MFC-a koja se krajem maja ove godine održava u Sarajevu

Konferenciju otvara član Predsjedništva BiH dr. Mladen Ivanić Na jubilarnoj Dvadesetoj godišnjoj konferenciji Mikrofinansijskog centra za istočnu i  centralnu Evropu i centralnu Aziju,  koja se od 24. do 26. maja 2017. godine održava u Sarajevu, učestvuju predstavnici više od 100 organizacija i institucija iz cijelog svijeta. Konferencija u Sarajevu okuplja respektabilne finansijske, razvojne i poslovne […]

Dvadeseta godišnja konferencija MFC-a u Sarajevu će obilovati brojnim sadržajima

Izuzetno bogata agenda konferencije Moto ovogodišnjeg okupljanja u Sarajevu  je „Perspektiva 2037: fer finasiranje za sve“ i predstavlja simboličnu retrospektivu nastajanja i razvijanja ideje mikrofinansiranja u svijetu od devedesetih godina prošlog stoljeća, kao i priliku za razmišljanje i planiranje  razvoja sektora u naredna dva desetljeća. Konferenciju će upotpuniti brojni predkonferencijski, konferencijski i postkonferencijski događaji, okrugli […]

Mikrofinansijski centar za istočnu i centralnu Evropu i centralnu Aziju (MFC) i ECA region!

Mikrofinansijski centar Mikrofinancijski centar za istočnu i centralnu Evropu i centralnu Aziju  je regionalni mikrofinancijski resursni centar i mreža. MFC okuplja 104 organizacije (uključujući 77 mikrofinansijskih institucija) u 33 zemlje Evrope, centralne Azije i šire, a koje zajedno pružaju odgovorne usluge mikrofinansiranja za više od 1.000.000 klijenata, prvenstveno ljudi  sa niskim prihodima. Vizija Vizija MFC-a […]

Dvadeseta godišnja konferencija Mikrofinansijskog centra za istočnu i centralnu Evropu i centralnu Aziju održava se u Sarajevu od 24. do 26. maja 2017. godine

Bosna i Hercegovina mjesto obilježavanja jubilarne godišnjice postavljanja temelja mikrofinansiranja u Evropi i svijetu Dvadeseta jubilarna godišnja konferencija Mikrofinansijskog centra za istočnu i centralnu Evropu i centralnu Aziju (MFC) će se održati u Sarajevu od 24. do 26. maja 2017. godine. Konferencija je ujedno i simbolično mjesto obilježavanja i proslave dvadesete godišnjice postavljanja temelja ideje […]

Saopštenje o Dvadesetoj godišnjoj konferenciji MFC-a u Sarajevu

Dvadeseta jubilarna  godišnja konferencija Mikrofinansijskog centra za Istočnu i Centralnu Evropu i Centralnu Aziju održat će se u Sarajevu Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Mladen Ivanić otvorit će respektabilnu međunarodnu Dvadesetu godišnju konferenciju  Mikrofinansijskog centra za Istočnu i Centralnu Evropu i Centralnu Aziju  (MFC) koja će se održati u Sarajevu od 24. do 26. […]